Проекти
Apeiron Аcademy

Grapevine Awards – Награди за вътрешни комуникации

Grapevine Awards е конкурс със строго определени регламент за участие и процедура по оценяване на кандидатстващите проекти. В конкурса могат да участват български и чуждестранни агенции и организации.

Гаранция за  обективността и високите стандарти, заложени при определянето на победителите, е професионализма на журито, съставено от български и чуждестранни специалисти, с висока квалификация и опит в областта на вътрешните комуникации, пъблик рилейшънс, управление на персонала и организационно управление.
График на конкурса Grapevine Awards 2015:
9 февруари 2015 г. - Официален старт на конкурса Grapevine Awards 2015
13 март 2015 г. - Краен срок за представяне на проекти за участие в конкурса
Всяка програма, кампания или проект, изпратена за участие, трябва да е била реализирана в периода януари 2014 г. – март 2015 г.  Кампании, стартирали преди периода и/или продължаващи към момента, имат право на участие само ако по-голямата част от планираните дейности, заложени в тях, са реализирани към март 2015 г. 
Конкурсни категории:
Вътрешнокомуникационна кампания
Вътрешнокомуникационна програма за ангажиране на служителите
Вътрешноорганизационно събитие
Вътрешна медия
Комуникационен лидер
Специална награда "Креативност"
Специалната награда за креативност се връчва от Apeiron Academy и за нея не е нужна допълнителна регистрация. В съзвучие с идеята и философията на креативното мислене, журито ще оцени умението да се постигат добри резултати и с ограничени ресурси. 
При наличие на проекти с конфиденциална информация, следва този факт задължително да бъде отбелязан в заявлението за участие.
Проектите на българските участници трябва да бъдат представени както на български, така и на английски език.
Пълна информация за регламента и конкурсните категории ще намерите в прикачениGrapevine Awards е конкурс със строго определени регламент за участие и процедура по оценяване на кандидатстващите проекти. В конкурса могат да участват български и чуждестранни агенции и организации.

Гаранция за  обективността и високите стандарти, заложени при определянето на победителите, е професионализма на журито, съставено от български и чуждестранни специалисти, с висока квалификация и опит в областта на вътрешните комуникации, пъблик рилейшънс, управление на персонала и организационно управление.

График на конкурса Grapevine Awards 2015:

9 февруари 2015 г. - Официален старт на конкурса Grapevine Awards 2015

17 април 2015 г. - Краен срок за представяне на проекти за участие в конкурса

! Крайният срок за подаване на документи се удължава до 15 май 2015 г.


Всяка програма, кампания или проект, изпратена за участие, трябва да е била реализирана в периода януари 2014 г. – април 2015 г.  Кампании, стартирали преди периода и/или продължаващи към момента, имат право на участие само ако по-голямата част от планираните дейности, заложени в тях, са реализирани към април 2015 г.

Конкурсни категории:

-  Вътрешнокомуникационна кампания

-  Вътрешнокомуникационна програма за ангажиране на служителите

-  Вътрешноорганизационно събитие

-  Вътрешна медия

-  Комуникационен лидер

 

Специална награда "Креативност"

Специалната награда за креативност се връчва от Apeiron Academy и за нея не е нужна допълнителна регистрация. В съзвучие с идеята и философията на креативното мислене, журито ще оцени умението да се постигат добри резултати и с ограничени ресурси. 

При наличие на проекти с конфиденциална информация, следва този факт задължително да бъде отбелязан в заявлението за участие.

Проектите на българските участници трябва да бъдат представени както на български, така и на английски език.

Пълна информация за регламента и конкурсните категории ще намерите в прикачения файл.

Контакти

Apeiron Academy


Тел: +359 887 596 232

        +359 885 145 875

 

E-mail: academy [at] apeironacademy.com

Бюлетин

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин като въведете Вашия email в полето!