Семинари и конференции
Apeiron Аcademy

Втора международна конференция за вътрешни комуникации "Успешните комуникации започват отвътре" 2007

Попадали ли сте в ситуация, в която картината на реалните нагласи на вашите служители ви убягва? Изпитвали ли сте трудността да откроите най-ефективните мерки, които да се предприемат в ситуация на вътрешна криза или вътрешноорганизационна промяна? Сблъсквали ли сте се с колебанията на свои колеги или дори на мениджмънта за ролята на вътрешните комуникации за успешното развитие на една организация?

След успешното първо издание на конференцията "Успешните комуникации започват отвътре", когато отговорихме на въпроси относно организирането и планирането на вътрешните комуникации, чия е отговорността за вътрешните комуникации в една организация и как те подкрепят организационната бизнес стратегия, Apeiron Academy организира на 15 ноември т.г. Втора международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре" 2007.

В тазгодишното издание ще споделим с Вас резултатите от проучването на Apeiron Research относно очакванията на топ мениджмънта от вътрешните комуникации и ще поговорим за предизвикателството да изградим доверие в отдела вътрешни комуникации; ще коментираме ролята на вътрешните комуникации в периоди на криза или организационна промяна и за това как да превърнем нашата организация в топ работодател. Конференцията ще ви даде възможност и да споделите предизвикателствата, пред които се изправяте в работата си на вътрешен комуникатор, да обмените опит с колеги и да почерпите идеи от опита на дългогодишни чуждестранни практици в тази област.

9.00 – 9.30             Регистрация

 

9.30 – 9.45             Откриване от Организатора

 

9.45 – 10.45           Ролята на вътрешните комуникации за успеха на организационната бизнес стратегия

Да се демонстрира реалната стойност на вътрешните комуникации и връзката между тяхната ефективност и финансовите резултати на компанията, качеството на работа и качеството на обсужване на клиентите от страна на служителите.

Liam Fitzpatrick

 

10.45 – 11.15          КАЗУС. Предизвикателствата пред вътрешния комуникатор във холдингова структура - да изградим комуникационна култура сред служители, работещи в различни сектори

                                VM Finance Group

 

11.15 – 11.45         Кафе пауза

 

11.45 – 12.15          КАЗУС. Вътрешните комуникации и споделянето на корпоративните ценности

                                Aii Data Processing

 

12.15 – 13.00         Интегриране на комуникационната политика

Синхронизиране на посланията на вътрешната и външната комуникация. Изграждане на вътрешен бранд

                               Liam Fitzpatrick

 

13.00 – 14.00         Обяд

 

14.00 – 14.30          КАЗУС. Как една организация се превръща в топ работодател

 

14.30 – 15.30          Управление на вътрешни комуникации по време на организационна промяна и криза

Комуникационни цели и основни  послания по време на организационна промяна. Да изберем правилните комуникационни канали и подходи, за да информираме и ангажираме служителите с промяната. Кое е правилното време да съобщим неприятни новини. Справяне с вътрешни кризи.

Kevin Ruck

 

15.30 – 16.00          КАЗУС. Как може да помогнат вътрешните комуникации по време на организационна промяна

 

16.00 – 16.30         Кафе пауза

 

16.30 – 16.50         Какво очакват организационните мениджъри от вътрешните комуникации

Представяне на резултати от проведеното от Apeiron Research проучване сред топ мениджмънта на 100-те най-големи компании в България

Нели Бенова

Управляващ директор

Apeiron Communication

 

16.50 – 17.30          Най-добрият отговор на очакванията на мениджмънта или какъв е идеалният вътрешен комуникатор                                     

17.30 – 18.30          ДИСКУСИЯ. Предизвикателството да изградим доверие в отдела вътрешни комуникации и да спечелим подкрепата на топ мениджмънта

                                Как да направим така, че цялата организация да разбира ролята на вътрешните комуникации. Да позиционираме вътрешния комуникатор като съветник за вземане на стратегически решения. Консултантски техники и инструменти, с които да спечелим доверието и подкрепата на мениджмънта.

                                Модератор: Нели Бенова

                                Участници:  Liam Fitzpatrick, Kevin Ruck

 

18.30 – 19.00         Заключителни думи

Специалисти в областта на вътрешните комуникации, PR практици от държавния, частния и неправителствения сектор, консултанти в PR агенции, специалисти човешки ресурси, маркетинг специалисти.

Тази конференция е приключила.

Тази конференция е приключила.


Регистрация

* Задължителни полета за приемане на заявката за записванеДанни за издаване на фактура
  1. Регистрирай се Имате някакви въпроси? Свържете се с нас

Контакти

Apeiron Academy


Тел: +359 887 596 232

        +359 885 145 875

 

E-mail: academy [at] apeironacademy.com

Бюлетин

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин като въведете Вашия email в полето!