Семинари и конференции
Apeiron Аcademy

"Успешните комуникации започват отвътре" 2015

"Успешните комуникации започват отвътре" 2015
От кухнята на вътрешните комуникации
Кога: 28 май 2015
Къде: Голяма зала на БТПП – ул. „Искър“ №9 
Конференцията е уникално за Югоизточна Европа по формат и съдържание събитие, което обединява теория и практически примери от областта на вътрешноорганизационните комуникации. В стремежа си да създадем най-качественото съдържание за участниците в предстоящото шесто издание на конференцията, фокусът на програмата ни и този път ще обхване най-наболелите въпроси, които вълнуват комуникационните специалисти днес. И тази година ще провокираме участниците да се включат в обсъждането на една от най-горещите теми в сферата на вътрешните комуникации, която придобива все по-голяма важност за успеха на всяка организация – ангажираността на служителите.

 

Кога: 28 май, 2015 г.

Къде: Голяма зала на БТПП – ул. „Искър“ №9 

Конференцията е уникално за Югоизточна Европа по формат и съдържание събитие, което обединява теория и практически примери от областта на вътрешноорганизационните комуникации. В стремежа си да създадем най-качественото съдържание за участниците в предстоящото шесто издание на конференцията, фокусът на програмата ни и този път ще обхване най-наболелите въпроси, които вълнуват комуникационните специалисти днес. И тази година ще провокираме участниците да се включат в обсъждането на една от най-горещите теми в сферата на вътрешните комуникации, която придобива все по-голяма важност за успеха на всяка организация – ангажираността на служителите.

 

"Успешните комуникации започвта отвътре" 2015 се осъществяват с подкрепата на:

 

Генерален спонсор

 


Спонсор

 

Партньори

 

Dreams Factory Design


„Успешните комуникации започват отвътре“ 2015

 

В менюто на шестата международна конференция са включени изпитани рецепти, съвети и опит от кухнята на вътрешните комуникации:
- как вътрешните комуникатори добавят стойност на организациите си; 
- как с комуникация реално постигаме ангажираност;
- как оценяваме ангажираността;
- как многото истории се преплитат в една история;
- защо промяна без ефективна вътрешна комуникация е „causa perduta“;
А десертът ще ни поднесе един истински Шеф готвач, за който:
- кухнята е комуникационен център.
Програма
9:30 – 10:00
Регистрация
10.00 – 10.30
„Сториномика“? Защо не?! История за историите, които вдъхновяват
Нели Бенова, Apeiron Communication
Всеки лидер има история. Всеки служител има история. Всяка организация има история. Нели търси отговора на въпроса как многото истории се срещат в История за историите, които вдъхновяват… 
10.30 – 12.00
Влез с данни – тръгни си с респект… защо фактите и измерванията са най-добрият приятел на всеки комуникатор
Лиам Фитцпатрик, Agenda Strategies, UK
Лиам Фитцпатрик ще предизвика участниците да помислят за това как те допринасят стойност към организациите си. Според него дълбокото разбиране на нашите публики е нещо, което ние носим. Как лидерите искат реални данни за възприемането на съобщенията и как хората реагират на тях. Ще покаже и техники за събиране на данни, както и представянето им пред мениджърите по начин, който им помага да взимат по-добри комуникационни решения.
12.00 – 12.30
Казус от практиката: Ефективната вътрешна комуникация - залог за успешна промяна
Стефан Апостолов, Главен оперативен директор и заместник изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България
12.30 – 13.30
Обяд или Един поглед отблизо към кухнята на HRCulinary Academy 
13:30 – 15:00
Ролята на комуникациите в ангажирането на служителите
Емма Бриджър, People Lab, UK
Практическа 90-минутна сесия за това как можем да използваме комуникациите, за да ангажираме служителите. Какво е ангажираност и защо имаме нужда от нея?
Защо ангажираността работи – бърз поглед към позитивната психология на ангажирането. Ролята на вътрешните комуникации в ангажирането на служителите.
Оценяване на 4-те предпоставки за ангажираност: 
Стратегически разкази – пример от практиката: British Gas
Преките ръководители – ролята на лидерите в ангажираността
Гласът на служителите – традиционни и дигитални канали
Почтеност – ценностите и споделянето на истории
Поглед към някои практически инструменти за повишаване на ангажираността. Следващи стъпки – какво да правим различно? 
15.00 – 15.30
Казус от практиката: Интегриран подход за повишаване ангажираността на служителите
Даниела Боянова, ръководител „Корпоративни и маркетингови комуникации“ в СИБАНК
15.30 – 16.00
Почивка за кафе
16.00 – 16.30
Казус от практиката: Програми за ангажираност на Мтел
Биляна Дражева, Мениджър „Вътрешни комуникации“, Мтел
16:30 – 17:30 
Кухнята като комуникационен център
Главен готвач Анри Дону
Как може главен готвач да приготви всички тези ястия за толкова много хора? Той не е сам, но всички звена трябва да си комуникират, за да доставят навреме страхотни ястия. Как става това:
Създаване на кухня като комуникационен център
Кой кой е в кухнята? Какво прави главния готвач, седейки на бюрото си?
Разработване на практика за вътрешни комуникации
Идва поръчка! Какво следва?
Няколко примера за грешна комуникация, които могат да се превърнат в бедствие.
Комуникацията в ресторантьорския бизнес е по-важна отколкото във всеки друг бизнес, имайки предвид не само кухнята. Кухнята е звено, което трябва да си комуникира с други отдели, за да може клиентите да имат добро преживяване на вечеря като цяло.
17.30 – 18.00 
Още въпроси и отговори.
Заключителни думи.
19.00 – 21.00
Вечерта на GRAPEVINE AWARDS

 

В менюто на шестата международна конференция са включени изпитани рецепти, съвети и опит от кухнята на вътрешните комуникации:

- как вътрешните комуникатори добавят стойност на организациите си; 

- как с комуникация реално постигаме ангажираност;

- как оценяваме ангажираността;

- как многото истории се преплитат в една история;

- защо промяна без ефективна вътрешна комуникация е „causa perduta“;

А десертът ще ни поднесе един истински Шеф готвач, за който:

- кухнята е комуникационен център.

 

Програма

9:30 – 10:00

Регистрация

 

10.00 – 10.30

„Сториномика“? Защо не?! История за историите, които вдъхновяват

Нели Бенова, Apeiron Communication

Всеки лидер има история. Всеки служител има история. Всяка организация има история. Нели търси отговора на въпроса как многото истории се срещат в История за историите, които вдъхновяват… 

 

10.30 – 12.00

Ела с данни – тръгни си с респект… защо фактите и измерванията са най-добрият приятел на всеки комуникатор

Лиам Фитцпатрик, Agenda Strategies, UK

Лиам Фитцпатрик ще предизвика участниците да помислят за това как те допринасят стойност към организациите си. Според него дълбокото разбиране на нашите публики е нещо, което ние носим. Как лидерите искат реални данни за възприемането на съобщенията и как хората реагират на тях. Ще покаже и техники за събиране на данни, както и представянето им пред мениджърите по начин, който им помага да взимат по-добри комуникационни решения.

 

12.00 – 12.30

Казус от практиката: Ефективната вътрешна комуникация - залог за успешна промяна

Стефан Апостолов, Главен оперативен директор и заместник изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България

 

12.30 – 13.30

Обяд или Един поглед отблизо към кухнята на HRCulinary Academy 

 

13:30 – 15:00

Ролята на комуникациите в ангажирането на служителите

Емма Бриджър, People Lab, UK

Практическа 90-минутна сесия за това как можем да използваме комуникациите, за да ангажираме служителите. Какво е ангажираност и защо имаме нужда от нея?

Защо ангажираността работи – бърз поглед към позитивната психология на ангажирането. Ролята на вътрешните комуникации в ангажирането на служителите.

Оценяване на 4-те предпоставки за ангажираност: 

- Стратегически разкази – пример от практиката: British Gas

- Преките ръководители – ролята на лидерите в ангажираността

- Гласът на служителите – традиционни и дигитални канали

- Почтеност – ценностите и споделянето на истории

Поглед към някои практически инструменти за повишаване на ангажираността. Следващи стъпки – какво да правим различно? 

 

15.00 – 15.30

Казус от практиката: Интегриран подход за повишаване ангажираността на служителите

Даниела Боянова, ръководител „Корпоративни и маркетингови комуникации“ в СИБАНК

 

15.30 – 16.00

Почивка за кафе

 

16.00 – 16.30

Казус от практиката: Програми за ангажираност на Мтел

Биляна Дражева, Мениджър „Вътрешни комуникации“, Мтел

 

16:30 – 17:30 

Кухнята като комуникационен център

Шеф Анри Донно

Как може главен готвач да приготви всички тези ястия за толкова много хора? Той не е сам, но всички звена трябва да си комуникират, за да доставят навреме страхотни ястия. Как става това:

- Създаване на кухня като комуникационен център

- Кой кой е в кухнята? Какво прави главният готвач, седейки на бюрото си?

- Разработване на практика за вътрешни комуникации

- Идва поръчка! Какво следва?

- Няколко примера за грешна комуникация, които могат да се превърнат в бедствие.

Комуникацията в ресторантьорския бизнес е по-важна отколкото във всеки друг бизнес, имайки предвид не само кухнята. Кухнята е звено, което трябва да си комуникира с други отдели, за да може клиентите да имат добро преживяване на вечеря като цяло.

 

17.30 – 18.00 

Още въпроси и отговори.

Заключителни думи.


19.00 – 21.00

Вечерта на GRAPEVINE AWARDS

Конференцията е подходяща за специалисто по вътрешни комуникации, ПР специалисти, маркетинг специалисти, комуникационни мениджъри, специалисти в сферата на човешките ресурси, мениджъри и студенти.

Конференция "Успешните комуникации започват отвътре" - 28 май, 2015 година

Регистриралите се до 22 май, 2015 г. получават едногодишна карта и се присъединяват към общността на Apeiron Academy Club

 

Регистрацията с отстъпки по линия на партньорски организации е с промоционален код, който се посочва при регистрацията.

 

Ако се нуждаете от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас на: 0887596232

 

Таксата за участие в конференцията е 240 лв. без ДДС. (288 лв. с ДДС)
Таксата за участие в майсторския клас на 29 май 2015 година е 280 лв. без ДДС. (336 лв. с ДДС)
При регистрация за двете събития "Успешните комуникации започват отвътре" и майсторски клас таксата за участие е 420 лв. без ДДС (504 лв. с ДДС)
Всеки участник, регистрирал се до 4 май 2015 година, ще получи бонус Клубна карта Apeiron Academy.

 

Таксата за участие в конференцията е 240 лв. без ДДС. (288 лв. с ДДС)

 

Регистриралите се до 22, май 2015 г. получават едногодишна карта и се присъединяват към общността на Apeiron Academy Club

  

Регистрацията с отстъпки по линия на партньорски организации е с промоционален код, който се посочва при регистрацията.


Регистрация

* Задължителни полета за приемане на заявката за записванеДанни за издаване на фактура
  1. Регистрирай се Имате някакви въпроси? Свържете се с нас

Контакти

Apeiron Academy


Тел: +359 887 596 232

        +359 885 145 875

 

E-mail: academy [at] apeironacademy.com

Бюлетин

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин като въведете Вашия email в полето!