Семинари и конференции
Apeiron Аcademy

Майсторски клас за вътрешни комуникации "Бъди отговорен за промяната"

В планираният двудневен тренинг теорията ще има място, но без да играе водеща роля. Майсторският клас е практически ориентиран и интерактивен. Водеща тема на първия майсторски клас е управление на промяната, а в контекста й ще бъдат включени и теми като стратегически вътрешни комуникации, планиране на кампания, лидерски качества и други.

 

Лектори в майсторския клас ще са опитните специалисти, с над 20 години стаж в областта на вътрешните комуникации, управление на промените и двустранните комуникации, Кевин Рък и Хамиш Хейнс от Великобритания.

 

Програмата на майсторския клас е изградена на принципа на отделни тематични компоненти включващи синтезирана теория, работа в група и сесия, посветена на индивидуални обучителни и практически задачи.

 

Участниците в майсторския клас ще работят и ще разискват заедно с лекторите реални ситуации и проблеми от бизнес практиката си.

 

ДЕН 1: 13 октомври 2008 (10:00 – 17:00)

9:30 - 10:00

Регистрация

 

Сутрешна сесия (10:00 - 13:30)

Модул I:

Управление на промяната.

Модул II:

Стратегически вътрешни комуникации и задължения на служителите.

Модул III:

Планиране на успешна кампания.

Следобедна сесия (14:30 - 17:00)

Модул IV:

Тактики на ефективността с фокус върху ролята на лидера, мениджъра на средно управленско ниво и диалога "лице в лице".

Модул V:

Тон на гласа, да уцелиш првилния акорд и да използваш правилния език.

ДЕН 2: 14 октомври 2008 (9:30 - 17:00)

Сутрешна сесия (9:30 - 13:30)

Модул I:

Комуникаторите като бизнес партньори.

Модул II:

Практическо упражнение върху досегашните модули.

Следобена сесия (14:00 - 17:00)

Модул III:

Индивидуални обучителни тренинги – индивидуалeн case study, отговори на въпроси и обратна връзка.

  • За комуникационни мениджъри, които управляват вътрешните комуникации на една или повече организации.
  • Мениджъри с опит в други дисциплини като Човешките ресурси, маркетинга и комуникациите, занимаващи се с проблеми от областта също ще имат полза от този майсторски клас.
  • За PR и HR специалисти, които планират и инвестират в професионалното си развитие.

 

Очаква се участниците да имат познания за областта и да могат да се включат пълноценно в дискусиите, които са част от програмата.

 

Майсторският клас има ограничен брой участници – 20.

 

Работният език ще бъде английски.


Този семинар е приключил.


Регистрация

* Задължителни полета за приемане на заявката за записванеДанни за издаване на фактура
  1. Регистрирай се Имате някакви въпроси? Свържете се с нас

Контакти

Apeiron Academy


Тел: +359 887 596 232

        +359 885 145 875

 

E-mail: academy [at] apeironacademy.com

Бюлетин

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин като въведете Вашия email в полето!